ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1
  • 2

กระทู้: คาถาเมตตามหานิยม

คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #1

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

ใช้เสกสีผึ้งทาปากและเสกแป้งผัดหน้าก่อนออกจากบ้านครับ
จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด
หรือของอีกสำนักหนึ่งว่าสั้นๆ ดังนี้
เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา โดย ตรีเนตร.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #2

คาถาเมตตามหานิยมชั้นสูง

ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุสตะโม
ปิโยนาคะสุปันนานัง ปินินทะริยังนะมามิหัง

บทนี้ใช้เสกสีผึ้งและเสกแป้งผัดหน้าหรือจะอารธนาพระ
ก่อนออกจากบ้านจะเป็นเมตตามหานิยมแก่บุคคลผู้พบเห็น
มหาเสน่ย์ก็ใช่ย่อยบทนี้
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา โดย ตรีเนตร.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #3

คาถาเมตตามหานิยม

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา สาระโก วา สาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการะ ภะวันตุ เม

เป็นคาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวะลี) ภาวนาไว้จะบังเกิดลาภสักการะอยู่เนืองๆไม่อดไม่อยากค้าขายดีนักแลๆ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย ตรีเนตร.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #4

คาถามหาเสน่ห์

จันโท อะภิกันตะโร
ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส
มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #5

คาถามนต์รัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #6

คาถาใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอดใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว
ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอดใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว
ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอดใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว
ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

ใช้เสกแป้งผัดหน้าหรือเสกสีผึ้งทาปากจะเป็นการดี
เพราะจะทําให้เจ้านายรักใครเอ็นดูเราเหมือนลูกในไส้
เลยท่าน
และใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย ตรีเนตร.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #7

คาถาพระลักษ์หน้าทอง

โอมแสงวับมาจับแสงตาพระลักษ์จับหน้าจับตาสวาหะ

ใช้เสกแป้งผัดหน้าจะทําให้มีสง่าราศีและเป็นที่รักแก่
บุรุษและสตรีเพศเป็นมหาเสน่ย์ชั้นสูงแลท่านๆ

คาถาเจ้าเงาะถอดรูป

ธะนังสุก๊ะริสวาหุม
ใช้เสกแป้งเสกสีผึ้งทาหน้าทาปาก
เป็นเมตตามหานิยมมหาเสน่ย์ๆ

คาถาเมตตามหานิยม

พระอรหังสุคโตภควานะเมตตาจิตปิติจิตตังอรหังเมตตาโธพุธโธมิ
คาถาบทนี้ภาวนาก่อนออกจากบ้านเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นจะใช้ด้านค้าขายก็ได้
คาถาบทนี้เป็นของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตครับท่าน
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา โดย ตรีเนตร.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #8

คาถาพญาเต่าเรือน(เต่าเลื่อน)
นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ
พุทธะสังมิ นะโมพุทธายะ นะฤาชาอิมานะมา
ใช้เสกสีผึ้งทาคิ้วทาปากเจรจาค้าขายใช้ได้๑๐๘
ตามแต่จะอฐิฐานเอาหรือจะใช้ตอนไปขึ้นโรงขึ้นศาลดีนักแลฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #9

คาถาเมตตา
อิธะคะมะปาสุอุชาจิเจรุนิมะนูญญัง
จิตตังภะคินิเมจิตตังปุริโสเอหิจิตตังปิยังมะมะ
นะอะระหังนะบังเกิดผลฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #10

คาถาเมตตามหาเสน่ย์
อิธะคะมะปาสุอุชาจิเจรุนิ
อะหังนุกาเอหิ.....หลงรักกูด้วยนะจังงัง
เอหิจิตตังปิยังมะมะ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #11

คาถาเมตตา(อิ่นคู่)
นะรําพันโมคิดถึงพุทนอนมิเต็มตาธาให้ทุรนทุราย
ยะให้มาหากูพุทโธละลวยธัมโมละลวยสังโฆละลวย
จิตตินิมิตติเอหิจิตตังปิยังมะมะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #12

คาถาเมตตา
พุทธังเมตตาธัมมังเมตตาสังฆังเมตตา
เมตตากรุณา กรุณาเมตตาพุทธะปราณี
พุทธะยินดีนะเอ็นดู นะนะสังฆังเมตตาฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #13

คาถาขุนแผนย่อ(บทสั้น)
สิริโภคานะมาสะโยสุนะโมโลนะโมพุทธายะ
นะอ่อนใจรักโมชักมานอนพุทจงสวมกอด
ธายอดเสน่ย์หายะอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูเอหิ
อิทถียาเอหิมาเรหินะมะพะธะนะมะอะอุ
เอหิจิตตังปิยังมะมะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #14

คาถามหาเสน่ย์หลงใหล
นะหลงนะใหลนะจับจิตนะจับใจพิศมัยมาหา
นะระจุติปฏิสนธิบังเกิดเป็นนะเอหิจิตตังปิยังมะมะ
โอมติดสารพัดติตฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #15

คาถาผูกจิต
โอมสะจิตมามัดจิตสะปะจิตปันทะนังพุทโธจิตติธัมโมจิตตังสังโฆจิตติ
มะอะอุพระพายเจ้าเหยจุ่งพัดพาเอาจิต....มาสู่จิตข้าสะหุราสะปะจิโนอะโรเจมิฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #16

คาถาปลัดขิก
นะดอล่อหีควยกูถอกสามทีมึงแหกหีมาหากูนะเอหิจิตตังปิยังมะมะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #17

คาถาขุนแผน
สุนะโมโล กุมาโรจะอาคัจฉายะโสธายะ
วิกรึงคะเรนะมะพะธะปิยะสิทธิอิทถีจิตตั๋ง
ปิยังมะมะประสิทธิเมฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #18

คาถาแม่เป๋อ
อะอีอะอินะมะพะธะ
คาถาจิ้งจก
อะอิอะมะ อะมะอะอิ อะอิจะหัง
จุ๊ๆจิ๊ๆ
คาถางั่ง
โอมกํามะโปนกํามะเบ็งเสน่ย์มนต์
เสน่ย์เมียเสน่ย์ปูมเสน่ย์ประรา
พ่องั่งเอ๋ยเจ้าจงมาหากูช่วยโกยเงิน
โกยทองโกยทรัพย์เอาความรํ่ารวย
มาสู่ข้าเถิดอาคัจฉายะอาคัจฉาหิ
สวาหะสวาสิทธิประสิทธิเมฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #19

คาถานะวนเวียน
นะวนนะเวียนนะสถิตนะเสถียนนะเวียนมาหา
นะปฏิสนธิจงลงมาบังเกิดเป็นนะวนเวียนอิมานะมา
จิตตังปุริโสอิธะคะมะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาเมตตามหานิยม 3 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #20

คาถานะอ่อนใจ
นะมะจักขุอุจะนะมะอิติอะระหังพันธังจักขุฯ
คาถาเมตตาภาวนา
อิสวาสุ สุสวาอินะมะอะอุ อะระหังสุคะโต
ภะคะวาจะภะกะสะนะมะพะทะนะโมพุทธายะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
  • 2
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.268 วินาที
ขับเคลื่อนโดย Kunena