ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ

คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #1

คาถาปู่ฤาษีตาไฟ
โอมฤฤามหาฦฦานะมัสสิตะวาปู่ฤาษีตาไฟสิทธิเตโชมหาปุญโญมหายะโส
มหาลาโภอิทธิฤทธิ์ประสิทธิเมฯ
บูชาด้วยผลไม้๕อย่างพวงมาลัยดอกไม้หมากพลูบุหรี่นํ้าสะอาดหนึ่งแก้วนํ้าชาหนึ่งแก้วขนมหวาน
จุดเทียนสองเล่มจุดธูป๕ดอกอย่างน้อยอย่างมาก๑๖ดอกตามแต่วาละตามแต่จะสะดวกให้บูชาครู
ทุกวันพฤหัสบดีตอนเช้าหรือไม่ก็ทุกวันพระก็ดียิ่งหรือตามแต่ท่านจะสะดวกก่อนจะสวดคาถาให้สวด
บทชุมนุมเทวดาเสียก่อนแล้วค่อยสวดบทบูชาปู่ฤาษีและบอกกล่าวเทพเอ่ยพระนามเทพที่ท่านบูชาอยู่
ทุกๆพระนามก็ได้ตั้งมั่นศรัทธาไม่สงสัยท่านจักอยู่กับท่านแลฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
สมาชิกที่ถูกใจโพสต์นี้: pontap03

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #2

คาถาปู่เจ้าสมิงพราย
โอมนะโมนะมัสสิตะวาปู่เจ้าสมิงพรายคุรุเทวานังสิทธิสิเนหัง
ภะวันตุเมฯ
สวด๓,๕,๗,๙แล้วอฐิฐานเอาเถิดถ้าไม่เหนือกว่ากฏแห่งกรรม
ปู่ฤาษีทุกๆพระองค์จักช่วยท่านได้แลฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #3

คาถาพระพรหมธาดา(บทสั้นง่ายๆ)
โอมพระพรหมมาปฏิพาหายะ
ทุติยัมปิพระพรหมมาปฏิพาหายะ
ตะติยัมปิพระพรหมมาปฏิพาหายะ
เมกะมุอุ เมกะมุอุ เมกะมุอุฯ
อฐิฐานขอพรเอาเถิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่สงสัยครูบาอาจารย์จักช่วยท่านแลฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #4

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป


คาถาเชิญครูและทํานํ้ามนต์ปัดเสนียดย์

ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต

อิมินาสักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ

ทุติยัมปิ ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต

อิมินาสักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ

ตะติยัมปิ ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต

อิมินาสักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ
วันทิตตะวาสุคะตังนาถัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะสาธุกัง นะโมพุทธายะ

ทิพพะมันตานัง ปะวักขามิ ยะถาพะลังปัญจะอักขรานิชาติ นะโมพุทธายะ วันทะติฯ

นะมัสสิตวา อิสีสิทธิโลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะพันธะนังสาตรา อะหังวันทามิตัง อิสิสิทธิเวสสะฯ

วันทิตวาอาจาริยังครูปาทัง อันตะรายังวินาสสันติ สัพพะกัมมังประสิทธิเมฯ

มะ อะอุ อะทิกะมูลัง ตรีเทวานังมหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตา อุอะสะวา (อุสาอาวา) มหามันตัง ฯ

มะอะอุ โลปะเก เยยยัง อังการะเสวะราชิโน ตรีอักขรานิ ชาตานิ อุณาโลมาปะนะชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน (พุทโธ) ฯ

โองการพินทุนาถัง อุปปันนัง(อุปปันนานัง)พราหมมาสะหะปะตินามัง อาทิ กัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมังทิสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ

สิโรเมพุทธะเทวัญจะ นะลาเตพรหมาเทวะตา หะทะยังนารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถจะปะระเมสุรา ปาเทวิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมาประสิทธิเมฯ

สิทธิกิจจัง สิทธิกังมัง สิทธิการะยะตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะกัมมังประสิทธิเม ฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย ตรีเนตร.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #5

คาถาอารธนาปู่ฤาษีภรตมุนี
นะโม๓จบฯ
โอมถฤานะโมพระภะระตายะนะโมนะมะคันธะมาละสิทธาหะนัม
กะพะมะนะสัมมาอะระหังวันทามิสัมมาอะระหังวันทามิสัมมาอะระหังวันทามิฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #6

คาถาพระญาครุฑ
โอมพระญาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพระญาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอ
ตะมะตุติตะมะตุติตะมะตุติฯ
สวดกี่จบก็ได้ตามแต่จะอฐิฐานเอาเถิดฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #7

คาถาขอพรพระศิวะเจ้า
โอม กรรมปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคนทะ ระหารัม
สะทะวะสันตัม หฤทะยาระวินเท ภะวัมภะวานี สาหิตัมนะมามิฯ

คาถาขอพรพระแม่อุมาเจ้า
โอม โรคานเศษานะปะหัมสิดุษฏา รุษฏาตุกามาน สะกะลานะภีษะฏาน
ตวามาศริตานาม นะวิปันนราณาม ตวามาศริตาหยา ศระยะตามปะระยานติฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #8

คาถาบรมครูฤาษี
โอมนะโมนมัสติสิตะวา อิสีสิทธิโลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะ
พันธะนังสาตรา อะหังวันทามิตัง อิสีสิทธิเวสสะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #9

คาถาท้าวเวสสุวรรณ
โอม อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ
จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะพุสะ พุทธัง อะระหังพุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #10

คาถาเชิญครูรักษาคุ้มตัว
อุกาสะอุกาสะอุกาสะ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์จงลงมาอยู่เหนือเกล้าเหนือเกศ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้าย ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่
บ่าขวา ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระคงคามาเป็นนํ้าลาย ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระพายมาเป็นลมปาก
ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาลณ์ ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระกาฬมาเป็นดวงใจ
อะคือพระพุทธเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีวาจาประกาศิต ขอให้ข้าพเจ้าจงมีฤทธิ์เหมือนดั่งพระนะโมพุทธายะ
โอมชัยยะมังสุขขัง ภะ ลังฯ ก่อนจะทําการใดในกรณีที่จะช่วยเหลือผู้คนให้เชิญครูมาอยู่เหนือหัวก่อนท่าน
ทําการใดอย่าลืมครูไม่อย่างนั้นจะพลาดท่าหึหึ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
สมาชิกที่ถูกใจโพสต์นี้: pattrec69

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #11

คาถาพญายมราช(สวดแล้วอายุยืนท่านพญายมจักคุ้มครองท่าน)
อิติปิโสภะคะวา ยมพระกาฬราชาโน สรณังคะโต อะระหังมะสังสุโข
ยมพระบาลสุโข พุทโธ กรรมโต กรรมโต เมตัง กรรมประเจสานัง
กรรมภูจุติ พุทธสุขุมสัญญานิโรธ สัญญาอะระหัง สัญญาพระจิต
พระจุฬามณี ละบัญชี ลมบรรทัง ปาปักโต อะระหัง อะระหังฯ
สวดทุกเช้าคํ่าจะปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและย่อมได้รับความคุ้มครองจากองค์
ท่านปู่พญายมราชด้วยครับ ความดีและความชั่วถูกท่านบัญทึกไว้หมดแล้วแลฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

ตอบกลับ: คาถาบูชาปู่ฤาษีและองค์เทพต่างๆ​ 3 ปี 6 วัน ที่ผ่านมา #12

คาถาท่านท้าวเวสสุวัณ

อะตักโข เวสสุวัณโณ มหาราชา ทัตถะทัตถาสะโมคะตาปิสัจเจ สัพเพยักขา ปะลายันติ อิสาทะโร
เวสสุวัณโณภะคะวันตัง เอตะโวจะ เวสสุวัณโณโลกะวิทู กันนะกันนากันนิกันนี กันนุกันนูกันเนกันโน
กันนังกันนะ นะกันนัง กันโนกันเนกันนูกันนุ กันนีกันนิกันนากันนะ กันปิสัจเจสัพเพยักขาปะลายันติฯ
โสธายะ ฤฤาอัคคีตรีเนตร
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.267 วินาที
ขับเคลื่อนโดย Kunena