ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: วิธีพับดอกบัว

วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #1

การพับดอกบัว

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
การดูแลรักษาดอกบัว :


ดอกบัวเป็น ดอกไม้ที่มี รูปทรงสวยงาม สามารถ นำมาประยุกต์ และ ดัด แปลง ให้เกิด

รูปแบบใหม่ ๆ ได้อีกมากมาย อาจจะด้วยวิธี การพับแบบต่างๆ และการใช้วิธีเปิดให้บาน หรือ

จะใช้ดอกตูม ตามธรรมชาติก็ได้

แต่เนื่องจากดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างเหี่ยวเร็ว จึงจำเป็น ที่จะต้องศึกษาถึง

กรรมวิธีดูแลรักษาดอกบัว ก่อนนำมาใช้งานและหลังจากจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การดูแลก่อนการใช้งาน


๑. ตักน้ำใส่ภาชนะ สำหรับแช่บัวในปริมาณมาก ๆ

๒. ตัดก้านบัวให้เฉลียง มากที่สุด

๓. นำบัวแช่ลง ในน้ำทิ้ง กำ

๔. ระวังอย่าให้กำของ ดอกบัวจมน้ำเด็ดขาด เพราะ จะทำให้ดอกบัวอุ้มน้ำไว้

ทำให้พับหรือ เปิดได้ยาก

๕. นำพลาสติก คลุมดอกบัว ตั้งทิ้งไว้ จนกว่า บัวจะดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงดอกไม้เต็มที่

การดูแลหลัง การจัดในภาชนะ


๑. เมื่อพับบัวเสร็จแล้ว ให้จุ่มดอกบัวลงในน้ำที่แกว่ง สารส้มไว้แล้ว

จึงนำมาจัดลงในภาชนะ

๒. ฉีดพรมน้ำให้ชุ่ม

๓. ใช้พลาสติกคลุมดอกไม้ ที่จัดเสร็จแล้ว เพื่อไม่ให้ลมถูกดอกบัว

ซึ่ง จะส่งผลให้ดอกบัวเหี่ยวเร็วกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป


แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #2

การพับดอกบัว แบบสุโขทัย

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการพับ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้ายจับก้านบัว ให้ชิดโคนดอกบัว ดึงโคนกลีบ บัวออกมาเล็กน้อย ด้วยนิ้ว

นิ้วหัวแม่มือ และ นิ้วกลาง

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒. พับหัวแม่มือไปทางนิ้วกลางให้สุดกลีบ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. พับนิ้วกลางกลับมา หาหัวแม่มือ ให้เกิดสันของกลีบบัว ประมาณ ๑ ชม.

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. ใช้นิ้ว ชี้ เก็บสันบัว ให้ขึ้นไปซ่อนอยู่ที่โคนกลีบ ซึ่งขณะที่ซ่อนอยู่ที่โคนกลีบ

ซึ่งขณะที่ซ่อนสันกลีบนั้น นิ้วกลาง และ นิ้ว หัวแม่มือต้องไม่ปล่อยออกจากกลีบบัว

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๕. นิ้วกลางและนิ้วหัว แม่มือ ที่ไม่ปล่อยออกจาก กลีบบัว จะช่วยประคองให้กลีบบัว

ที่พับมีความโค้งที่คมสวยงาม


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๖. พับทุกกลีบให้เหมือน ขั้นตอนที่ ๑ - ๔


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #3

การพับดอกบัว แบบ กุหลาบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการพับ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้ายจับให้ชิดโคน ดอกบัว ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง ของมือขวา และปลายกลีบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒. ลูบทั้ง ๒ นิ้ว ลงมาให้ปลายกลีบพับเข้าด้านใน ดอกพร้อมทั้งใช้หัวแม่มือซ้าย

ช่วยกระทุ้งโคนกลีบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. ลักษณะกลีบ จะต้องไม่เกิดรอยหักพับ มิฉะนั้นบัวจะดำเร็วมาก
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. ทำตามขั้น ตอนที่ ๑ - ๒ จนครบทุก กลีบ


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #4

การพับดอกบัว แบบกังหัน

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป


ขั้นตอนการพับ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้ายจับให้ชิดโคน ดอกบัว นิ้วชี้และนิ้วกลาง เตะปลายกลีบดอกบัว
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒. เปิดให้เป็นบัวบาน
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. ค่อยๆ ม้วนข้างกลีบ เข้ามาข้างใน
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. ม้วนให้โคนกลีบบัวแน่น แต่ปลายกลีบบัวจะหลวม ๆ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๕. ม้วนให้ครบทุกกลีบ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #5

การพับดอกบัว แบบบัวแหลม

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการพับ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้ายจับให้ชิดโคนดอกบัว มือขวาคลี่กลีบออกเล็กน้อย พับตลบไปทางนิ้วกลาง
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒. พับตลบนิ้วกลางมาทางหัวแม่มือ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. พับตลบกลีบในส่วนที่เหลือ ด้วยนิ้วหัวแม่มือไปทางนิ้วกลางอีกครั้ง
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. จะได้กลีบบัวแหลม อย่างที่ต้องการ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๕. พับให้ครบทุกกลีบ


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #6

การพับดอกบัว แบบ สามเหลี่ยม

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการพับ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้าย จับให้ชิดโคน ดอกบัว คลี่กลีบบัวเล็กน้อย พับกลีบบัวไปทางนิ้วกลาง

ด้วยนิ้วหัวแม่มือ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒. พับนิ้วกลางกลับมา ที่นิ้วหัวแม่มือโดย ใช้นิ้วชี้ช่วยบังคับ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. จะได้กลีบบัวแบบ สามเหลี่ยม
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. พับให้หมดทุกกลีบกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #7

การพับดอกบัว แบบบัวบาน แบบ ๑

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการพับ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้ายจับให้ชิดโคน ดอกบัว นิ้วชี้และนิ้วกลาง แตะปลายนิ้วกลีบบัว
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒. ใช้นิ้วจากมือซ้าย กระทู้งโคนกลีบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. ค่อยๆ ลูบกลีบให้หงายออกมา
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. จะได้กลีบบัวบานครึ่งจังหวะ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๕. เปิดให้ครบทุกกลีบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ตอบกลับ: วิธีพับดอกบัว 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #8

การพับดอกบัว แบบบัวบาน แบบ ๒
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการพับ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๑. มือซ้ายจับให้ชิดโคนดอก หัวแม่มือขวาแตะที่โคนกลีบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๒.ใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้ล้วงเข้าไปในกลีบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๓. กระทุ้งหัวแม่มือพร้อมง้างกลีบออกมา (ทำพร้อมกัน)
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๔. จะได้กลีบบัวบานครึ่งจังหวะ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป

๕. เปิดให้ครบทุกกลีบ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
สมาชิกที่ถูกใจโพสต์นี้: namsaidee
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.300 วินาที
ขับเคลื่อนโดย Kunena